online website builder

กระดาษเช็ดปาก
Napkin

กระดาษเช็ดปาก กระดาษทิชชู่ เป็นหนึ่งในของใช้สำคัญสำหรับร้านอาหารและร้านกาแฟ กระดาษเช็ดปาก กระดาษทิชชู่ที่มีโลโก้ของร้าน สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของร้านนั้นๆได้เป็นอย่างดี 

เราคือโรงงานผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์บนกระดาษทิชชู่ พิมพ์ได้สูงสุด 6 สี

Up to 6 colors printing

โปรโมชั่นพิเศษ

กระดาษเช็ดปาก กระดาษทิชชู่ ขนาด 25 x 25 ซม.
Cocktail napkin 25 x 25 cm.
(10" x 10")

ความหนา 1 - 2 - 3 ชั้น
พับ 1/4 (สี่เหลี่ยมจตุรัส) หรือ 1/8 (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
กระดาษสีขาว หรือ กระดาษสีน้ำตาล
พิมพ์ได้ 1-6 สี
พิมพ์โลโก้เฉพาะจุด หรือ พิมพ์รูปภาพ หรือ พิมพ์ลายได้ทั้งแผ่น

กระดาษเช็ดปาก กระดาษทิชชู่ ขนาด 33 x 33 ซม.
Luncheon napkin 33 x 33 cm.
(13" x 13")

ความหนา 1 - 2 - 3 ชั้น
พับ 1/4 (สี่เหลี่ยมจตุรัส) หรือ 1/8 (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
กระดาษสีขาว หรือ กระดาษสีน้ำตาล
พิมพ์ได้ 1-6 สี
พิมพ์โลโก้เฉพาะจุด หรือ พิมพ์รูปภาพ หรือ พิมพ์ลายได้ทั้งแผ่น